Anyanyelvi helyesírás


Anyanyelvi-zenei helyesírás javítás – diszgráfiakezelés, más néven “Kodály módszer”.

A részképesség zavarral küzdő gyermekek számára gyakran komoly problémát jelent a helyesírás tanítás, az állandó önkontroll, a javítás pedig lelassítja iskolai munkáját, sokszor lemarad az órán, nagyon gyorsan elfárad. A felsőbb évfolyamokon a helyesírási nehézség szinte valamennyi tantárgyra kihathat, így az egyébként jó képességű gyermek tanulmányi előmenetelét nagymértékben gátolhatja.

Az általunk alkalmazott módszer optimálisan 8-12 éves gyermekeknél alkalmazható hatékonyan. A terápia soránminden érzékszerv bekapcsolódik a tanulási folyamatba, így biztosítva, hogy a tanultak könnyen, gyorsan és tartósan elsajátíthatók legyenek.

A terápia során a magyar nyelv ritmikus zeneiségére támaszkodva újra tanítjuk meghallani anyanyelvüket és csak a tiszta belső hallást, belső beszédet visszük át írásba. 

Néhány dolog, ami ronthatja a tiszta belső beszéd kialakulását:

 • Szülési ártalmak: elhúzódó vagy gyors szülés (oxigénhiány az agyban)
 • Gyakori hurutos, náthás megbetegedések, fülfelszúrás, gyulladások
 • Zajártalom – folyamatos háttérzaj: TV, rádió, a külvilág felfokozott zaja
 • Kevés beszélgetés – az élő emberi kapcsolatok hiánya (gyakori internetezés)
 • Helytelen beszédminták
 • Rossz olvasástanítási módszer (gyors, nem megfelelő sorrendben történő olvasás-írástanítás)
 • Genetikai okok (a családban apai-anyai ágon fellelhető diszlexia-diszgráfia, gyakori balkezesség, kevert lateralitás)

 

A hozzánk kerülő gyermekekkel, korukhoz illő diagnosztikus tesztet veszünk fel, és értékeljük a “Diszgráfia diagnosztikus táblázata” alapján. 

Milyen problémákon segít a módszer?

Helyesírási valamint súlyos diszgráfiás zavarokon:

 • A hangok-betűk időtartam hibái (hosszú-rövid magán és mássalhangzók nem érzékelése)
 • Mondatvégi, közi jelek elhagyása
 • Tagolási hibák (egybe-különírás)
 • ékezet elhagyások
 • betűcserék
 • betű-szó-szótagelhagyás, betoldás
 • ly-j hibák
 • elő-utánvételezés

A terápia enyhe esetben 1 évig tart, súlyosabb diszgráfiánál 2 év. Heti 2×60 perces órában kis csoportos (3-5 fő) formában történik,  havi díja: 18 ezer Ft.